İrtidat

 

İRTİDAT
Kitap Adı İrtidat
Yazar Taha Cabir Alvani
Mütercim İbrahim Kapaklıkaya
Tasarım STEP
Baskı/Cilt STEP
Sayfa 176
Basım Tarihi Aralık 2014
Baskı 1. Baskı
ISBN 978-605-5222-25-3
Ebat 13 x 23 cm
Kağıt Ivory
Kapak Karton Kapak
Fiyat 170,00TL

İrtidat

…Dinden dönme bireyin kendi kişisel tercih ve görüşünün açıklaması olarak mı tanımlanmalı, yoksa topluma ve toplumun kolektif haklarına bir saldırı eylemi olarak mı görülmelidir?
…Dinden dönme eylemlerini ele alırken, bireyin kendi kişisel görüşleri ve kanaatlerini açıklama hakkına mı, yoksa toplumun kutsal saydığı şeyleri koruma ve kollama hakkına mı öncelik verilmelidir?
…Benzer şekilde, bu ve benzeri kimseleri güç kullanarak İslam’a dönmeye zorlamak İslam toplumunun görevi midir? Kur’an, böyle bir zorlamanın meşruiyetini kabul eder mi? Ayrıca İslam’ın doğuşundan bu yana, İslam toplumunun dinden döneni öldürme görevi olduğu konusunda icma var mıdır? Yoksa bu görüş, sürekli ihtilaf konusu olmuş ve yeterince aydınlatılamamış mıdır?

(Taha Cabir Alvani)

…Elimizdeki irtidat konulu kitapta yazar, tarihi olaylardan, içtihatlardan ve şahsiyetlerden örnekler vererek, bir bakıma hem bu hukuk kavramlarına hem de her tür cezalandırma tekelini elinde bulunduran hukuk devletine –özgürlükler ve cezalandırma bağlamında– detaylı bir şekilde açıklık getirmektedir. Eser bu yönüyle, özellikle toplumsal bilgilendirme görevini yerine getirmek isteyen ilahiyat ve hukuk adamlarına da bir şekilde el kitabı olma hüviyetindedir.

(Av. Muharrem Balcı)