Evliya Çelebi Atlası

 

Evliya Çelebi Atlası
Kitap Adı Evliya Çelebi Atlası
Proje Bekir Karlığa - Özkul Eren
Editör Coşkun Yılmaz
Tasarım ATM
Sayfa 576
Baskı 1. Baskı
ISBN 978-605-5222-04-8
Ebat 24 x 29 cm
Kağıt Garda
Kapak Şömizli sert kapak, keten bez cilt
Fiyat  

Evliya Çelebi Atlası:

Medeniyetlerin yakın tanıkları olan gezginler, coşkun akan ırmaklara benzer. Durmadan, yorulmadan, bıkmadan gezip gördükleri yerlerdeki birikimleri bize aktarırlar. Geçmişten geleceğe hep bilgi taşır, görgü taşır ve kültür taşırlar.
Üç kıtaya yayılmış ihtişamlı Osmanlı Devleti’nin (Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) sahip olduğu hazineleri bize aktarmaya çalışan Evliya Çelebi, işte bu anlamda bir medeniyet gezginidir. Kendisini sürekli “Evliya-yı bî-riyâ” olarak tanıtan, ata binip cirit oynayan ve ömrünün 40 yılını seyahat ile geçiren bu büyük gezgin, iyi eğitim görmüş, üslup sahibi bir edip, şair, hattat, nakkaş, musikişinas, zarif bir İstanbul çelebisidir. Yüzlerce yılın ardından hâlâ bize muhteşem bir imparatorluğun şaşaalı destanını masalımsı bir üslup ile anlatmaya devam etmektedir.
Evliya Çelebi Atlası, seyyahın dünyasına ve coğrafyasına bir yolculuk rehberidir. Yurt içinden ve dışından elliye yakın yazarın altmıştan fazla yazısından meydana gelen eser; muhtevası, tasarımı, kâğıdı, baskısı ve cildiyle de Evliya Çelebi literatüründe özel bir yere sahiptir.
Evliya Çelebi Atlası, seyyah ile ilgili üç ayrı temayı tek çatı altında buluşturan bir çalışmadır. Bunların ilki “Evliya Çelebi’nin İzinde” başlığını taşıyan, Hayati Develi tarafından hazırlanan nehir metindir. Yaşadığımız zamanın “mazeret”leri dikkate alınarak belirli bir uzmanlık, meslek ve öğrenim düzeyini öncelemeden, geniş kitlelerin zevkle okuyabileceği bir üslupla hazırlanan nehir metin,  Seyahatname’deki edebi zevkin de yansıtılmasına özen gösterilen geniş bir özet ve yer yer uzmanının yorumlama gayretidir. Okuyucu, bu metinle birlikte Evliya Çelebi’nin hemen peşinde ama ona görünmeden keyifli bir yolculuğa çıkacaktır.
Nehir metinle birlikte ele alınan ikinci konu ise “Evliya Çelebi’nin Şehirleri”dir. Bu başlık altında Evliya Çelebi’nin güzergâhında yer alan birçok şehir ve bölgenin Evliya Çelebi’nin asrındaki (XVII. yüzyıl) durumları ele alınmış, Seyyahın verdiği bilgiler farklı kaynaklardaki bilgilerle bir arada değerlendirilmiştir.
Eserin üçüncü konusunu oluşturan  “Evliya Çelebi’nin Dünyası” bölümünde ise Seyyahın hayatını, eserini, Seyahatname’nin kaynaklarını, kaynaklık ettiği konuları, içerdiği atasözleri, deyimleri, terekelerin ışığında Osmanlı münevverinin Evliya Çelebi’ye ve eserine bakışını, Seyahatname sahibi koleksiyonerleri, yazma ve basma Seyahatname fiyatları, Topkapı Sarayı’na intikal eden Seyahatname nüshasının bilinenin aksine kimin koleksiyonuna ait olduğu, hangi Osmanlı tarihçilerinin Evliya Çelebi’den ilk defa ve nasıl söz ettiği, müstensihinin kaleminden Seyahatname'nin istinsahının hikâyesi, Evliya Çelebi’nin en ayrıntılı kronolojisini,  dönemin okuma yazma kültürünü, dünya seyyahları arasında Evliya Çelebi’nin yerini, bir seyyahı yakından ilgilendiren güvenlik, av, yol, yolculuk, yemek, menzil, kervansaray, para , Evliya Çelebi’nin yüzyılı ... gibi farklı konular ele alınmaktadır.
Atlas’ta, Evliya Çelebi’nin eseri, etkileri, coğrafyası, mekânları, toplumları, yaşadığı dünya ve dönemi ortaya konulurken sadece metinlerle yetinilmemiş; haritalar, fotoğraflar, illüstrasyonlar, gravürler, resimler ve minyatürlerle okuyucunun dönemi görsel olarak tasavvurunun kapıları da aralanmıştır.
Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. yılı münasebetiyle UNESCO’nun ilân ettiği 2011 Uluslararası Evliya Çelebi yılı etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın yönetiminde hazırlanan ulusal ve uluslararası çok yönlü etkinlikler bünyesinde tasarlanan Atlas, İngilizce olarak da yayınlanacaktır.
Proje Yönetmenliği’nin Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Özkul Eren’in, editörlüğünü Coşkun Yılmaz’ın üstlendiği Evliya Çelebi Atlası’nın yazar kadrosu ise hayli zengin:
Hayati Develi, Halil İnalcik, Özer Ergenç, Feridun M. Emecen, Zekeriya Kurşun, Beşir Ayvazoğlu, Yusuf Oğuzoğlu,  M. Hanefi Bostan, Osman G. Özgüdenli, Nesrin Sarıahmetoğlu, Musa Duman,  Uğur Demir, Fikret Sarıcaoğlu, Bilgehan Pamuk, Mustafa S. Küçükaşcı, İlhami Yurdakul, İsmail Erünsal, Necip Asım, Abdurrahım Ebu Hüseyin, Fazıl Bayat, Davut Hut, Faruk Bilici, M. Kayahan Özgül,  Caroline Finkel,  Ahmet Turan Alkan, İbrahim Sezgin, Hilmi Yavuz, İrvin Cemil Schick, Emine Bayraktarova, Mehmet Tütüncü, Yalçın Çetinkaya,  Nuri Kavak, Mehmet Akman, Arif Bilgin, Ali Satan,  Coşkun Yılmaz, M. Yaşar Ertaş, Ümit Ekin, Mehmet Kalpaklı, Marianna Yerasimos, Özcan Yüksek,  Necdet Yılmaz, Mehmet İpşirli, Ahmet Kavas, Seyyid Muhammed Es-Seyyid…
Evliya Çelebi Atlası, Evliya Çelebi okumalarına ve araştırmalarına ciddi katkılar, yeni bilgi ve bakış açıları sunmakta, seyyahımızın eserinin, dünyasının ve döneminin kapılarını akıcı bir üslup, özgün bir muhteva ve yeni bilgilerle geniş kitlelere açmaktadır.