CİHANNÜMA

 

Cihannüma
Kitap Adı Cihannüma
Yazar Katip Çelebi
Proje Bekir Karlığa
Editör Said Öztürk
Tasarım Step
Sayfa 1184
Baskı 1. Baskı
Takım ISBN 978-605-5222-06-2
ISBN 978-605-5222-11-6(1c.)
ISBN 978-605-5222-13-0(2c.)
Ebat 20 x 24 cm
Kağıt Ivory
Kapak Şömizli sert kapak, keten bez cilt
Fiyat  

CİHANNÜMA:

İslam Coğrafya literatürünün son büyük yazarı olan Katip Çelebi, klasik İslam ve Batı Coğrafya geleneğini birleştirerek Cihannüma isimli eserini kaleme almış ve zamanına göre yeni bir çığır açarak İslam ve Batı dünyasında haklı bir şöhret kazanmıştır.

Fiziki Coğrafya'ya ait oldukça ayrıntılı bir girişle başlayan eser, Kristof Kolomb ile Macellan'ın ünlü keşif seyahatlerinin söz konusu edildiği Amerika Kıtası'na, Japonya ve Uzak Doğu Asya'ya dair genel bahisle devam eder. Daha sonra Çin ve Hindistan'dan başlayarak Afganistan, İran, Türkistan ve Irak bölgelerinin tasviri coğrafyası anlatılır. Eserde bahis konusu edilen ülkelerin coğrafi konumu, mali durumu, idari bölümlenmesi, yönetim biçimi, siyasi sistemi, halklarının örf ve adetleri hakkında geniş malumat aktarılır. Beş kıtaya (Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, Avustralya), "Macellanika" isimli altıncı bir kıta daha eklenir. Cihannüma, kısa zamanda bütün dünyada büyük ilgi uyandırmış ve iki kez Latinceye tercüme edilmiştir. Ünlü tarihçi Hammer, eseri kısmen Almancaya tercüme ederek 1821-22 yıllarında Viyana'da neşretmiştir. Anadolu'ya ait bazı bölümleri ilk kez Armain tarafından Fransızcaya çevrilmiştir. Yakın zamanlarda Fransız Türkolog Bacque Grammont da eserin önemli bir bölümünü, Fransızcaya çevirmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) ve Mahya Yayıncılık işbirliğiyle 2 cilt halinde yayınlanan Cihannüma, Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Sait Öztürk'ün başkanlığında bir heyet oluşturularak genç nesillerin anlayacağı bir dille günümüz Türkçesine aktarılmıştır.