TARİHİN TAŞRASINDA YAŞAMAK

Atasoy Müftüoğlu
TARİHİN TAŞRASINDA YAŞAMAK
Kitap Adı Tarihin Taşrasında Yaşamak
Yazar Atasoy Müftüoğlui
Tasarım Step Ajans
Sayfa 216
Basım Tarihi Ekim 2016
ISBN 978-605-5222-39-0
Ebat 13 x 23 cm
Kağıt Ivory
Kapak Kuşe Kapak
Fiyat 190,00TL

 

TARİHİN TAŞRASINDA YAŞAMAK

...Tarihin taşrasında yaşamanın bir kader olmadığını kanıtlayabilmek için, her şeyden ön-ce, İslami anlamda tarihsel gündemimizin önceliği ve adı, yapısal değişim için nihai-varoluşsal çözüm, tahayyül ve tasavvur olmalı. İslam dünyası toplumları, aptallaştırıcı, ahmaklaştırıcı geleneksel uyuşturuculara-patolojilere karşı zihinsel/ahlaki direnişi gerçekleştiremedikleri takdirde, sömürgeci-ırkçı tarihe karşı direnişi hiçbir şekilde gerçekleştiremezler. Kime, hangi otoriteye yönelik olursa olsun, kayıtsız şartsız itaat, ahlaki körelmeye neden olduğu gibi, bilinç körelmesine de neden olur. Gerçek bir direniş, tehdit unsuru olan yapıların dünya görüşlerini, zihin dünyalarını yapı söküme uğratmak suretiyle başlatılabilir. Kolektif bir siyasal eylem, kolektif tarihsel/siyasal/kültürel bilinçle sürdürüldüğünde etkili olabilir.
Her tarihsel dönem, yeni bir dil, yeni bir tarz, yeni bir strateji ve yeni özneler ister.
...Maddi zenginliklerimize, imkanlarımıza, saltanatımıza, makam-mevki-iktidarlarımıza ve ihtiraslarımıza bir zarar gelmesin diye gerçeği söylemiyor, gerçeğe gözlerimizi ka-patıyoruz. Zenginlik peşinde koşmaya başlayanlar, bir dava peşinde koşmaktan vazgeçi-yor. İnsani ilişkiler maalesef metalaşıyor. Düşünce adamları, kültür adamları, edebiyat-sanat adamları, propagandacılara dönüşüyor.
...Sömürgeci bilginin, dilin, modelin sınırları içerisinde kalarak, edilgen, pasif, parya ko-numlarımızı sürdürerek, tabi olarak, yeni öznelerden, özgürlüklerden, yeni bir stratejiden söz edemeyiz. Yeni öznelerin, yeni stratejilerin, günümüzde sömürgeci dayatmalara karşı yapabilecekleri en hayati mücadele, varoluşsal mücadele, aynı dini, aynı inancı, aynı kültürü, aynı dili paylaşan Müslüman halkların kendi iradeleri dışında paramparça edilmelerinin kabul edilemez olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu parçaları bir araya getirme mücadelesi olacaktır.